Jdi na obsah Jdi na menu
 


uvítáme i zájemce o tento druh výcviku

Obedience

Obedience je v České republice nový sport, první oficiální závody proběhly v roce 2008 na jaře. Tento sport se věnuje pouze poslušnosti (s maličkou odbočkou k pachovým pracím - rozlišování předmětu). V západních státech má tento sport dlouholetou tradici a je velmi oblíben majiteli belgických ovčáků.

Zkušební řád má čtyři třídy: Začátečníci, OB1 - 3,  přičemž OB3 je shodná s mezinárodní zkouškou OB.

Účast na zkouškách OB podmiňuje: věk soutěžících a u vyšších zkoušek úspěšné složení zkoušky nižší -  u začátečníků (OB Z) 10 měsíců, u OB1 12 měsíců (pro účast není nutné mít složenou OB Z), u OB2 14 měsíců a úspěšné složení zkoušky OB1 a pro OB3 15 měsíců a složenou zkoušku OB2.

Jak je níže popsané každá třída má 10 cviků po 10 bodech, lišící se od sebe nároky na provedení (viz. níže). Ke každému cviku je přiřazen koeficient (dle obtížnosti - např. odložení vsedě je náročnější než vleže, má tedy vyšší koeficient), rozhodčí přidělí body a ty se tímto koeficientem násobí, po vynásobení se body sečtou a přidělí se známka - maximální počet bodů je 320 a minimální pro úspěšné složení zkoušky je 192, což je 60% možného bodového zisku.

Rozhodčí hodnotí pouze výkony, provádění cviků řídí steward, soutěžící se musí řídit jeho pokyny k vydávání povelů atd.

Přehled cviků v jednotlivých třídách

Cvik 1 / koeficient 3  Odložení vsedě ve skupině psů
OB - Z  Sedni ve skupině - 30 sekund, psovod vzdálen 5 m 
OB1 Sedni ve skupině - 1 minuta, psovod vzdálen 20 m
OB2  Sedni ve skupině - 1 minuta, psovod v úkrytu 
OB3  Sedni ve skupině - 2 minuty, psovod v úkrytu 
Cvik 2 / koeficient 2 Odložení vleže ve skupině psů 
OB - Z  Lehni ve skupině - 1 minuta, psovod vzdálen 5 m 
OB1 Lehni ve skupině - 2 minuty, psovod vzdálen 20 m 
OB2  Lehni ve skupině - 2 minuty, psovod v úkrytu 
OB3  Lehni ve skupině - 4 minuty, psovod v úkrytu, prochází steward 
   
Cvik 3 / koeficient 3  Chůze u nohy (bez vodítka) 
OB - Z  Normální krok, dva kruhy ve tvaru osmičky, 15 kroků přímo 
OB1  Normální krok, pomalý krok, úkroky - vpravo, vpřed
OB2  Normální krok, klus, obraty na místě, úkroky - vpravo, vlevo, vpřed 
OB3  Normální krok, klus, pomalá chůze, obraty, úkroky - vpravo, vlevo, vpřed, vzad  
   
Cvik 4 / koeficient 3  Odkládání za chůze (různé pozice) 
OB - Z  Odložení psa za chůze lehni - přímý směr 
OB1 Odložení psa za chůze lehni - čtverec 
OB2  Odložení psa za chůze sedni, lehni - čtverec
OB3 Odložení psa za chůze stůj, sedni, lehni - čtverec 
   
Cvik 5 / koeficient 4  Přivolání 
OB - Z  Přivolání 20 m 
OB1  Přivolání 25 m, meziodložení lehni 
OB2 Přivolání 25 m, meziodložení stůj 
OB3  Přivolání 30 m, meziodložení stůj, lehni 
   
Cvik 6 / koeficient 4  Vysílání do čtverce 
OB - Z  Vysílání do čtverce (psovod jde nejdříve do čtverce) 
OB1  Vysílání do čtverce, kde pes dostává povel lehni
OB2  Vysílání do čtverce, kde pes dostává povel lehni a na povel stewarda je pes
přivolán za chůze k noze 
OB3  Vysílání ke kuželu, pak do čtverce v úhlu o 90° do strany, kde pes dostává
povel lehni a na povel stewarda je pes přivolán za chůze k noze 
   
Cvik 7 / koeficient 3  Aport (nesení) cizí dřevěné činky 
OB - Z  
OB1  Pes přináší aport ze vzdálenosti 10m položený stewardem 
OB2  Pes je vyslán nejdříve ke kuželu v přímém směru.
Pak je vyslán pro aport určený losem vpravo nebo vlevo od kužele. (2 aporty) 
OB3  Pes je vyslán nejdříve ke kuželu v přímém směru.
Pak je vyslán pro aport určený losem vpravo nebo vlevo od kužele. (3 aporty) 
   
Cvik 8 / koeficient 3  Aport přes překážku 
OB - Z Aport přes překážku - cvik končí zpětným skokem (max. 50 cm překážka *)
OB1  Aport přes překážku - korektní aport (max. 50 cm překážka)* 
OB2  Aport přes překážku - korektní aport (max. 70 cm překážka)*
OB3  Aport přes překážku - kovový předmět (max. 100 cm překážka)* 
  * výška překážky je úměrná kohoutkové výšce psa 
   
Cvik 9 / koeficient 3  Rozlišování předmětu psovoda 
OB - Z  Rozlišování předmětů (předměty ve vzdálenosti 5 m) 
OB1  Rozlišování  - ze 4 předmětů (předměty ve vzdálenosti 5 m) 
OB2  Rozlišování  - z 5 předmětů (předměty ve vzdálenosti 10 m 
OB3  Rozlišování  - z 6 předmětů (předměty ve vzdálenosti 10 m)  
   
Cvik 10 /koeficient 4  Ovladatelnost = změna poloh 
OB - Z  Ovladatelnost lehni, sedni - pes těsně před psovodem 
OB1  Ovladatelnost lehni, sedni  (1m)
OB2  Ovladatelnost na dálku lehni, sedni (5m) 
OB3  Ovladatelnost na dálku lehni, vstaň, sedni (15m)